Hải Tú đến nhà Sơn Tùng M-TP, quay clip đúng chỗ Thiều Bảo Trâm check-in?

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/hai-tu-den-nha-son-tung-m-tp-quay-clip-dung-cho-thieu-bao-tram-check-in-60094589102f8100194c0d80