Lật video quá khứ: Thái độ của Thiều Bảo Trâm khi nhắc đến "tiểu tam", khẳng định gu người yêu

Link bài gốc : https://eva.vn/tv-show/lat-video-qua-khu-thai-do-cua-thieu-bao-tram-khi-nhac-den-tieu-tam-khang-dinh-gu-nguoi-yeu-c255a462656.html