Thanh Hằng – Hà Hồ thể hiện ‘đẳng cấp chị đại’ trong bộ ảnh đầu năm

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/thanh-hang-%E2%80%93-ha-ho-the-hien-%E2%80%98dang-cap-chi-dai%E2%80%99-trong-bo-anh-dau-nam-602a0bd272dd07001332dea5