Yaya Trương Nhi ra MV kèm tuyên bố: 'Binz là bad boy, tôi là bad girl trong âm nhạc'

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/yaya-truong-nhi-ra-mv-kem-tuyen-bo-binz-la-bad-boy-toi-la-bad-girl-trong-am-nhac-6033b523f7f3810013f5544d