Minh Tú thừa nhận có sửa nhưng không phẫu thuật

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/minh-tu-thua-nhan-co-sua-nhung-khong-phau-thuat-60346d5d59101b00148af85f