Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/nghe-si-duc-hai-bi-mien-nhiem-chuc-vu-pho-hieu-truong-60c05e26a993cb0013260d21