Tiểu Vy tự nhận giống Dua Lipa khi đăng ảnh ‘ăn mày quá khứ’

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/tieu-vy-tu-nhan-giong-dua-lipa-khi-dang-anh-%E2%80%98an-may-qua-khu%E2%80%99-60f8e19c730ab6001b31a8fa