Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm bị dán nhãn 'nghệ sĩ ô danh'

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/pham-bang-bang-trinh-sang-ngo-diec-pham-bi-dan-nhan-nghe-si-o-danh-61383fde9bac5a001a03afc0