Mạnh Quỳnh xin lỗi Phi Nhung vì 'không còn nước mắt để khóc tiễn bạn'

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/manh-quynh-xin-loi-phi-nhung-vi-khong-con-nuoc-mat-de-khoc-tien-ban-615673365b0694001cb319fd