Trúng giải thưởng đặc biệt nhưng lại có kẻ buồn người vui

https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/trung-giai-thuong-dac-biet-nhung-lai-co-ke-buon-nguoi-vui-c746a1292768.html