Phi Nhung hai lần âm tính với SARS-CoV-2 trước khi mất

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/phi-nhung-hai-lan-am-tinh-voi-sars-cov-2-truoc-khi-mat-61581aaffe9a69001b9f3596