Quảng Trị không xác định được chính xác số tiền Thủy Tiên - Công Vinh cứu trợ

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/quang-tri-khong-xac-dinh-duoc-chinh-xac-so-tien-thuy-tien-cong-vinh-cuu-tro-615d5bb863dbdd001a28f76e