Trấn Thành nói lý do gọi Phi Nhung như bạn bè dù nhỏ tuổi hơn

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/tran-thanh-noi-ly-do-goi-phi-nhung-nhu-ban-be-du-nho-tuoi-hon-615fcd3c08b0d500194197a1