Chân dung nữ phi hành gia TQ đầu tiên đi bộ ngoài không gian ở trạm vũ trụ

Link bài gốc:

https://video.vietnamnet.vn/chan-dung-nu-phi-hanh-gia-tq-dau-tien-di-bo-ngoai-khong-gian-o-tram-vu-tru-a-95063.html